Zespół

Jadwiga Wojciechowska

Założycielka Ośrodka MOSTY.
Certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (nr 988).

Studia magisterskie ukończyłam na Uniwersytecie Wrocławskim. Jestem absolwentką Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży przy Krakowskim Centrum Psychodynamicznym oraz 4- letniego akredytowanego Kursu Psychoterapii przy Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii. Doświadczenie kliniczne zdobywałam pracując m.in. na Dziennym Oddziale Leczenia Nerwic przy DCP oraz we wrocławskim oddziale Krakowskiego Instytutu Psychoterapii. Od 2016 roku uczestniczę w seminarium teoretyczno – superwizyjnym. W swojej pracy korzystam z rozumienia psychodynamicznego oraz psychoanalitycznego. Obecnie pracuję w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym w Długołęce (Salus) oraz w Ośrodku MOSTY. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego.

Alicja Kotowska

Pedagog, socjoterapeuta i psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym. Pracuje w nurcie psychodynamicznym, systemowym, psychoanalitycznym. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Zajmuje się psychoterapią indywidualną dorosłych, dzieci i młodzieży oraz terapią par i rodzin.

Jestem absolwentką wydziału nauk historycznych i pedagogicznych na Uniwersytecie Wrocławskim, ukończyłam studia podyplomowe z zakresu Terapii Pedagogicznej, dwuletnie podyplomowe Studium Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym w Krakowie oraz 4-letni akredytowany Kurs Psychoterapii przy Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dzieckiem i jego rodzicem, jestem socjoterapetą, psychoterapeutą, trenerem EEG Biofeedback II stopnia.

Agata Świst

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (nr 643)

Z wykształcenia jestem psychologiem i psychoterapeutą. Ukończyłam Uniwersytet Wrocławski o specjalności psychologia kliniczna. Ukończyłam trzy letnie szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie Gestalt, studium pomocy psychologicznej, interwencji kryzysowej, czteroletnie szkolenie dla osób prowadzących terapię ze sprawcami przemocy oraz liczne staże. Ukończyłam 4 letnie studia podyplomowe przygotowujące do zawodu psychoterapeuty w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.W 2013 roku zdobyłam Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego(nr certyfikatu 643) uprawniający do samodzielnego stosowania psychoterapii. Od 5 lat uczestniczę w seminarium analityczno – superwizyjnym. Posiadam ponad 20 letnie doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej jak i grupowej. Współpracowałam z ośrodkiem leczenia uzależnień, domem dziecka, szkołami, zakładami karnymi i wojskiem.Stale podnoszę swoje kwalifikacje, biorę udział w szkoleniach i regularnie poddaję swoją pracę superwizji. Posiadam również uprawnienia do wydawania pozwoleń na posiadanie broni. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Prowadząc terapię pracuję głównie w nurcie psychodynamicznym, w zależności od problemu pacjenta, używam innych technik

Katarzyna Szuba

Joanna Szymańska

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim, a stopień doktora nauk społecznych w zakresie psychologii uzyskałam w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Ukończyłam Kurs Terapii Systemowej Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej w Poznaniu (Poziom Podstawowy i Zaawansowany), obecnie jestem w trakcie Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Warszawie, które to szkolenie realizowane jest przez dwa współpracujące zespoły: Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodek Regeneracja. Posiadam ponad 15 letnie doświadczenie w pracy klinicznej zarówno z dziećmi, młodzieżą, jak i osobami dorosłymi. W swojej pracy opieram się na założeniach terapeutycznego paradygmatu systemowego i psychodynamicznego.

Obecnie związana jestem także z Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży Dom na Drzewie we Wrocławiu.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Należę do Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów.

Ośrodek psychoterapii MOSTY
ul. Wyszyńskiego 138/6, 50-307 Wrocław, Google Maps